Latviešu tautas pasakas

Kā mulķītis ķēniņa meitu aprej

Kādam tēvam bij trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Kādu dienu tēvs iesauc dēlus iekšā un saka tā: “Vaj dzirdiet? Ko visi lai mājā sadarām, vaj kāds negribētu no jums pasaulē laimi meklēt?” Labi – vecākais ies. Tēvs izvada vecako…

Lasīt tālāk

Meli

Tie nu gan bija laiki, kad tie lielie kāposti izauga. Bet kas tie bija par kāpostiem! No vienas galviņas septiņas mucas. Bet kas tās bija par mucām! Vienu svētdienu izvāra trīs grāpjus. Bet kas tie bija par grāpjiem! Pie viena…

Lasīt tālāk

Kā brālis pūķi pārvar un māsas izglābj

Viņos laikos kādam tēvam bijuši četri bērni: viens dēls un trijas meitas. Meitas čakli aptecēja savu veco tēvu – atraikni – un dēls atkal nerima sirmgalvim kādu gārdāku kumosiņu piegādāt. Pie tādiem labiem bērniem tēvam bij īsti laimīgas vecuma dienas.…

Lasīt tālāk

Dzelzs dēls

Reiz dzīvo kalējs, kam nav neviena dēla. Viņš ilgi domā šā, gan tā, kā pie dēla tikt, bet beidzot saņem dūšu, nokaļ dēlu no dzelzs un noliek smēdes stūrī. Kādu rītu Dzelzspuika skrien tēvam pretim un sauc: “Tēt, ko darīšu?”…

Lasīt tālāk

Dvēsele olā

Velns bija ķēniņam meitu nozadzis. Pie ķēniņa atnāca reiz izdienējis zaldāts un teica: “Dod man tikai vecu zobinu, es tavu meitu tev atdošu.” Ķēniņš zaldātam deva zobinu un piesolīja vēl daudz naudas, ja princesi atved. Zaldāts apjozis veco zobinu, gāja…

Lasīt tālāk

Dieva dotā sieva

Kāds kungs bija atdevis kādam vīram meža stūrīti. Vīrs tūlin uzcēla mazu būdiņu, ietaisīja mazajā stūrītī lauciņus un apsēja labību. Bet mazie lauciņi neienesa tikdaudz, cik pārtikai vajadzīgs, vīram tādēļ bija jāiet pie kunga pelnīties. Kungs pavēlēja viņam celmus lauzt.…

Lasīt tālāk