Bezdelīga

Bezdelīga, sikspārnis un ērkšķis

Dadzis ar sikspārni sataisījuši kuģi un sūtījuši to ar drēbēm uz svešām zemēm. Kuģis jūrā noslīcis. Ar to žēlumu dadzis ķeroties arvien pie drēbēm, arī sikspārnis, kur nakti redzot ko baltu, tur tūliņ klāt, it kā savas drēbes meklēdams.

Lasīt tālāk

Bezdelīga, sikspārnis un ērkšķis

Reiz bezdelīga, sikspārnis un ērkšķis nodomājuši lādēt kuģi ar zeltu un sutīt to pār jūru. Bezdelīgai pašai bijis zelta diezgan, bet ērkšķim un sikspārnim nebijis, tādēļ abi pēdējie aizņēmušies no citiem. Kuģis ticis nosutīts uz jūru, bet te tas ceļā…

Lasīt tālāk

Bezdelīga

Visi putni jau mācējuši dziedāt; tikai bezdelīga ar dzeni ne. Nu bezdelīga sadomājusi aizskriet vienās mājās kaut ko noklausīties, kas dziesmai derīgs. Labi! Aizskrējusi – vīri patlaban bijuši pirtī; bet sievas namā, gaļu cepdamas, dziedājušas:

Lasīt tālāk