Vārna svešās spalvās

Reiz bīsi viena vārna, kas gribēsi būt skaistāka par citim putnim. Viņa nu pērusies ūdenī, bet palikusi tāda pati mella un pelēka kā bīsi. Tad viņa sameklēsi citu putnīnu raibās spalvas, piespraudusi tās sev un sākusi priekš citim putnim lielīties.

Citi putni par to saskaitušies, izrāvuši tai savas spalvas un aizdzinuši viņu pašu ar kaunu projām.

P.Š. no sava tēva-tēva Raunā