Trīs māsas

Kādam tēvam zaķis naktī ēd kāpostus nost. Pirmo nakti tēvs sūta vecāko meitu, lai aizdzen zaķi uz mežu.

Meita iedzen zaķi mežā un grib uz mājām nākt; bet zaķis paliek par velnu un, aizved meitu uz savu mājokli.

Otrā naktī iet viduvējā meita zaķi dzīt; bet zaķis atkal paliek par velnu un paņem arī šo.

Trešā naktī jaunākajai tāds pats liktenis. Jaunāko māsu velns apņem par sievu un stāsta, ka abas otras māsas nokāvis.

A. Lerchis -Puškaitis Džūkstē -Pienavā