Stabulīte

Brīnumu stabulītes

Kādam puisēnam nomiris vienā nedēļā tēvs un otrā nedēļā māte. Sērdienītis katru dienu gājis uz kapsētu un raudājis gaužas asaras. Bet vienu dienu māte iznākuse no kapa un iedevuse puisēnam trīs stabulītes, sacīdama: “Kuš, kuš, bērniņ, še tev tās stabulītes.…

Lasīt tālāk