Sēž

Novēlētais cilvēks atsvabinās no vilkiem

Necik tālu no viena kroga bija vienam saimniekam mājas. Vienu svētdienas vakaru tanī krogā ir balle, visi ļaudis noiet projām uz krogu; bet tik viens vīrs palicis mājās. Viņš sēž un domā, vai viņam ar’ būtu vērts uz krogu iet. Labi ilgi domājis: ies gan. Ejot pa to ceļu, kas uz krogu aizved, satiek vienu vilku. Lasīt tālāk