Rubenis

Baltais rubenis

Baltais rubenis aizlaidies gana puikas stabuli noklausīties; bet tai dienā puikam tikai terkšķeles bijušas rokā. Rubenis ieklausījies tas pašas un aizlaidies terkšķēdams.

Lasīt tālāk

Melnais teteris

Melnais rubenis (teteris) ieskrējis namā, kur patlaban gaļa, riņķī griezdamās, stipri mutuļodama, vārījusies. Tas šim brīnum paticis, tādam nemierniekam, tūliņ steidzies purva malā, kur neviens neredz, un smiedamies sācis tikai riņķī griezties, vēl sauk-dams: “Bur, bur, bur, bur!”

Lasīt tālāk

Lapsa sludina mieru

Vienreiz lapsa skrēja pa mežu un ieraudzīja rubeni, kas tupēja kokā. Lapsa teica, ka esot bijusi pilsētā un tādu pavēli dabūjusi, ka rubeņiem vairs nav brīv kokos tupēt, tikai pa zaļām pļavām jāstaigājot. Te piepēži lapsa padzirdēja notālēm pakavus žvakstam…

Lasīt tālāk