Muļķis

Tēvam brīnumzāles

Vienam ķēniņam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Reiz vecākais dēls lūdzas tēvam: “Dod man pilnu zutni naudas, dod labu zirgu – jāšu pasaulē gudrībā pieņemties.” Labi. Tēvs iedod naudu, iedod zirgu un vēl izvada pa vārtiem, lai nu jāj.…

Lasīt tālāk

Lapsa un āzis

Reiz lapsa iekrita akā un domāja, kaut jel viņu kāds izvilktu. Par laimi gar aku gājis āzis. Lapsa lūdzās, lai āzis viņu izvelkot. Āzis sacīja, ja viņš tur ielēkšot, tad viņam tur būšot jāpaliek; bet lapsa, būdama viltīga, atbildēja, ka…

Lasīt tālāk

Lapsa un strazds

Strazds bija ābelē izperējis bērnus. Tur atnāca lapsa un sacīja: “Strazdiņ, ja tu man nedosi vienu no saviem bērniem, tad es šo ābeli ar savu asti nocirtīšu.” Strazds raudāja, raudāja, bet pēdīgi tomēr nometa lapsai vienu bērnu. Gluži tāpat klājās…

Lasīt tālāk