Līgava

Kazas ādā

Reiz bijusi skaista meita un tai meitai kazas āda. Kad tā gribējusi, ielīdusi ādā un palikusi par kazu. Tomēr to iemīlējis kāds puisis un precējis. Kad tie pie altāra stāvējuši, meita palikusi par kazu un brūtgāns spraudis tai gredzenus uz…

Lasīt tālāk

Kalēja dēla līgava

Vienam kalējam trīs dēli. Un visus trīs viņš laidis pasaulē laimes meklēt. Labi. Gājuši, gājuši – nonākuši pie krustceļiem. Vecākais brālis teicis: “Nu mums laiks šķirties – es iešu pa labo roku.” Vidējais sacīja: “Un es iešu pa kreiso.” Bet…

Lasīt tālāk