Koks

Vilks medībās

Vilks izgājis pamedīt. Izlavījās cauru dienu: nekā. Te ierauga oša galā strazdam ligzdu. Vilks tūliņ liels: «Nosviedi man vienu bērnu, ja nē, nokrimtīšu osi un apēdīšu jūs visus!» Strazds, muļķis, izbailēs nosviež arī. Otrā rītā vilks, ieēdies, klāt atkal: vēl…

Lasīt tālāk

Koka dēls

Vienam vīram nav neviena bērna. Reiz viņš taisa karoti un domā pats pie sevis: “Lai būtu. kā būtu, kad tikai dēls būtu!” Kas ir? Rītā pieceļas – karote palikusi par cilvēku, šim par dēļu. Bet Karotes dēls dikti, dikti liels…

Lasīt tālāk

Lapsa sludina mieru

Vienreiz lapsa skrēja pa mežu un ieraudzīja rubeni, kas tupēja kokā. Lapsa teica, ka esot bijusi pilsētā un tādu pavēli dabūjusi, ka rubeņiem vairs nav brīv kokos tupēt, tikai pa zaļām pļavām jāstaigājot. Te piepēži lapsa padzirdēja notālēm pakavus žvakstam…

Lasīt tālāk