Koklētājs

Puika pārnes velna dārgumus

Vairāk brāļu izgājuši kopā ceļot un pie velna mātes iegriezušies par nakti palikt, kur tad tikuši guldināti pie velna meitām. Bet muļķītis paņēmis jaunāko meitu un aizjājis ar brāļiem pie laika projām. Velna māte uzsēdusies uz piestas un saukusi: “Bucate!…

Lasīt tālāk

Koklētājs un jūra

Rāmā vakarā viens muzikants jūras malā skandinājis kokli. Te pienākusi viena sieviete, apņēmusi viņam dvieli apkārt un nonesusi viņu ūdens pilī piesacīdama, kad jaunie diešot, tad lai koklējot, bet kad vecene dejot, tad lai nekoklējot. Koklētājs vaicājis: “Kāpēc tad ne?”…

Lasīt tālāk