Ķīselis

Ķīseli ēdu

Kādai mātei bija dēls. Kad vien tas no kurienes pārnāca, tā māte tūdaļ vaicāja: – Ko tev, dēliņ, deva ēst? Dēls allaž pastāstīja, kāds cienasts bijis. Reiz ciemā viņu pamieloja ar ķīseli. Dēls nekad vēl nebija tāda ēdiena ēdis un…

Lasīt tālāk