Kauli

Cilvēks māca zvērus amatā

Are, tas bijis tanīs laikos, kad cilvēki, lopi un zvēri varējuši sarunāties. Toreiz nogājis kāds vīrs uz mežu malku cirst, uzmeklējis sausu koku un sācis strādāt. Te tam pienākusi lapsa un uzsaukusi: “Vīrs, es tevi ēdīšu!”

Virs gan nebijies, bet ātri apdomājies teicis: “Mīļo kūmiņ, labāk jau neēd, atstāj mani dzīvu, es par to tevi izmācīšu stabuli pūst, tad tu varēsi iet par muzikantu un tev maize būs visam mūžam.” “Labi!” lapsa iesaukusies it priecīga, “izmāci mani stabuli pūst, un es tevi neēdīšu.” Lasīt tālāk