Karš

Drošinieks sabaida laupītājus

Kāds kara kungs, no kara atpakaļ jādams, nomaldās dziļā mežā. Viņa sulainis nobēdājies gaužas: “Ak Dieviņ, ak Dieviņ! man ļoti bail, ka nekrītam še dziļā mežā laupītāju nagos.” Bet kara kungs liek saulainim uguni ietaisīt un tad zobodamies prasa: “Sēnalu…

Lasīt tālāk

Neuzticamā māte

Kāds kungs nerāda savu meitu nevienam vīrišķim. Meita pieaugusi, bet vēl nezinājusi, ka pasaulē ir arī vīrišķi. Bet vienreiz meita – nezin kā patikusi ,- iziet klusītiņām no muižas un grib redzēt, kāds mežs izskatās. Bet pirmo reizi mežā ietikusi…

Lasīt tālāk

Zvēru karš suņa dēļ

Reiz viens saimnieks izdzinis no mājas nespēcīgu suni, kas tam uzticami līdz pašam vecumam bija kalpojis. Suns aizgājis. Gabaliņu pagājis, ierauga: nāk izsalcis vilks. Vilks aizstājies ceļā, solās suni apēst. Vājais, panīkušais suns ne domāt nevarējis iedomāties ar vilku cīnīties,…

Lasīt tālāk