Kapsēta

Burvis ar dievmaizi zārkā

Reiz bijis tāds vīrs, kas nekad svēto dievmaizīti nerijis dibinā, bet arvienu to iespļāvis drāniņā. Par to tad viņš arī zinājis, kur apslēptas mantas; varējis arī garus redzēt, slimus dziedināt, veseliem slimības uzsūtīt – vienā vārdā: viņš bijis burvis “Kad…

Lasīt tālāk