Jērs

Attapīgais ganuzēns

Reiz ganuzēnam noslīcis jērs avotā. Zēns palicis pavisam bēdīgs. «Ko nu es darīšu?» sacījis viņš. «Saimniece bārsies, saimnieks nedos pastalu. Ai, velns!» Tikko puika pēdējos vārdus izteicis, viesulis pārskrējis pār koku galotnēm un velns bijis klāt. «Ko tu gribi, puika?»…

Lasīt tālāk

Vilks un dzērve

Vilks nokodis jēru un, ātri ēzdams viņa galu, aizrijies. Viņš nu apsolīš tam lielu maksu, kas šim to kaulu no kakla izraušot. Dzērve to dabūsi dzirdēt un apņēmusies vilku glābt. Vilks atplētis savu kaklu un dzērve ar savu garo knāpi…

Lasīt tālāk