Gaļa

Suns ar gaļas gabalu

Suns gāš par laipu ar lielu gaļas kumāsu mutē. Ūdenī viņš redzēš savu pakrēsli un domāš, ka tas ir cits suns ar vēl lielāku gaļas gabalu. Viņš tūlin gribēš to ķert,

Lasīt tālāk

Suns ar kaķi

Reiz suns nozaga gaļas gabalu un stiepa prom, ko nagi nesa. Kaķis, to paredzējis, poš pakaļ sunim atņemt. Skrēja, skrēja abi divi, uzskrēja kalnā un iesāka plūkties. Un kā viņi plūcās! Drizi viens apakšā, drīzi otrs; un kas tur asiņu…

Lasīt tālāk

Vilks medī trusi

Vilks noķēris trusi un gribējis to norīt. Trusis teicis, ka viņa gaļa neesot garda, bet lai šis papriekšu noskaitot lūgšanu, tad gaļa labāki smeķēšot. Vilks nu prasījis, kā lai šis lūdzot. Trusis pamācījis lai sakot : “Lai mana pusdiena man…

Lasīt tālāk

Lapsa un lakstīgala

Reiz lapsa noķērusi lakstīgalu un priecājusies, ka nu būšot gards kumoss. Lakstīgala atbildējusi, ka viņas gaļa neesot ēdama, bet ja to kādu dienu pabarojot rata rumbā, tad viņas gaļa paliekot garšīga. Lapsa arī tam noticējusi un iebāzusi lakstīgalu rata rumbā,…

Lasīt tālāk