Suns ar gaļas gabalu

Suns gāš par laipu ar lielu gaļas kumāsu mutē.

Ūdenī viņš redzēš savu pakrēsli un domāš, ka tas ir cits suns ar vēl lielāku gaļas gabalu.

Viņš tūlin gribēš to ķert, lēcis ūdenī un nu pametis ar’ vēl savu gaļu.