Ēka

Cūka ceļ ēku

Vienai saimniecei bij tāds sivēns: kurš vien viņu ieraudzīja, tas spēra to ar kāju un dēvēja par Kverkli. Tad sivēns vienreiz

sasirdījās un gāja labāk uz mežu prom. Aizgāja – redz vienu mājiņu. Ieiet, atron ēdienus visvisādus. Ko nu vairāk? Apmetas un dzīvo kā muižkungs. Bet otrā vakarā atnāk arī vista ar gaili: lai dod nakts māju! Lasīt tālāk

Cūka ceļ ēku

Kuilītis bija nodomājis mājas celt. Viņš lūdza vērsi, tekuli, lāci, zostēviņu un gaili talkā. Bet visi atteicās un aizbildinājās ar šādiem tādiem steidzamiem vasaras darbiem: vērsim jābeidzot pļava pļaut, tekulim jāmācot jēriņi lēkāt un badīties, lācim jāpārlūkojot dravas, zostēviņam jāsargājot zoslēni un gailim iktrītiņus jāmodinot puiši un meitas. Kuilis nu raka viens pats pamatu mājiņai un līdz rudenim bij ziemas miteklis gatavs. Lasīt tālāk