Burvis

Burvis un viņa māceklis

Kāds piecpadsmit gadu vecs ķēniņa dēls, pa mežu skriedams, bija apmaldījies. Viņš tā staigāja pa mežu kādas divas dienas un būtu vēl ilgāki maldījies, kad nesatiktos ar kādu kungu, kas tam prasīja: “Vai proti rakstīt un lasīt?” Puika tam atteica:…

Lasīt tālāk

Burvis ar dievmaizi zārkā

Reiz bijis tāds vīrs, kas nekad svēto dievmaizīti nerijis dibinā, bet arvienu to iespļāvis drāniņā. Par to tad viņš arī zinājis, kur apslēptas mantas; varējis arī garus redzēt, slimus dziedināt, veseliem slimības uzsūtīt – vienā vārdā: viņš bijis burvis “Kad…

Lasīt tālāk

Saimnieka tēvs buris

Saimnieka tēvs bijis buris, viņš nomiris. Saimnieks tēvu ielicis zārkā un to aiznesuši uz klēti. Vakarā saimnieks teicis uz ganu puiku: “Tu ej uz klēti un vāķē manu tēvu!” Ganu puika ne par ko negājis. Tā buris palicis bez vāķētāja.…

Lasīt tālāk

Burvju sacīkste

Kādam puisim bij izdevies burvības mākslu noskatīties un izmācīties, bet savu mākslu diezin kā arī prazdams, tas tomēr citiem nekad ļaunu nedarīja. Reiz tā pagasta kungam ievajaga uz savu otru, attālu muižu aiztikt. Kungs paņem minēto puisi par kučieri un…

Lasīt tālāk

Burvis un māceklis

Vienam tēvam bijuši divpadsmit dēli. Divpadsmito dēlu tēvs atdevis amatā pie kunga uz trīs gadi. Kungs bijis pats velns, kam pavisam bijuši divpadsmit mācekļu, puiku. Tēvs ar velnu norunājis tā: Pēc trim gadiem tēvs nāks pakal savam dēlam, un ja…

Lasīt tālāk