Bedre

Cūka ceļ ēku

Reiz sadraudzējušies kopā vepris, āzis, gailis, pīle un nosprieduši pie cilvēkiem vairs nedzīvot, bet doties mežā un uzmeklēt pašiem savu dzīves vietu. Tā viņi arī iegājuši lielā mežā, nometušies pie kādas upītes un dzīvojuši kādu laiku itin priecīgi bez rūpēm. Drīz vien uznācis vēss rudens un vepris jau sācis runāt, ka vajadzēšot kādu ēku celt, kur par ziemu patverties. Lasīt tālāk