Alga

Nepateicība pasaules alga

Reiz kāds saimnieks iet caur lielu mežu un ierauga zalti iesprū-dušu akmeņu starpā. Zaltis žēli lūdzās saimnieku, lai jel viņu at-pestot, ko šis arī izdara. Bet par pateicību atpestītais zaltis rauga saimniekam rokā iekost. Tas atrauj savu roku nost un jautā du-smīgā balsī: “Vai tādēļ tevi izpestīju, lai man rokā iekod?” “Kā tad lai tevim pateicos, jo labdarītājam iekost ir jau pa-saules alga.” Lasīt tālāk