Aitas

Kas bailīgāks par zaķi

Zaķis bēdājies, ka viņam no visiem bailes un no viņa neviens nebīstoties. Savās bailēs tas skrējis uz upi slīcināties. Skrējis caur aitu pūli. Aitas izbijušās, aizskrējušas uz abām pusēm. Nu zaķis, redzēdams, ka tāds pūlis aitu no viņa bēg, neskrējis…

Lasīt tālāk

Auns ar vilku

Avens lieliem ragiem bij atšķīries no aitu pulka; blēdams nabadziņš skraidīja, citas aitas meklēdams. Te – kad tevi nolāpamais! – saskrējās krūtīs ar pašu vilku. Vilks uzkliedza: “Pieturi! man kas runājams, es tevi ēdīšu!”

Lasīt tālāk