Suns ar kazu

Sunim bij ienācis prātā pašūpoties: lai kaza nākot līdz pie šūpolēm! Kazai tas Dieva dots. Suns nu iekāpa šūpolēs un kaza ar ragiem šūpoja, ka vējš vien gar acim skrēja. Bet tikām, tikām – pārtrūka striķis un par nelaimi suns pakārās.

Nu kaza aizskrēia pie citām kazām, lai nākot sunīša bērēs! Sanāca kazas, nocēla nelaiķi uz ragiem”, uznesa augstā kalnā, apraka un tad visas kazas iesāka pa kaziski apdziedāt:”Mē, mē, mē!” Bet nu mums jāgaida, lai viņas labi izdziedas.

K.Bērziņš Jelgavas apr., A.Bīlenšteina kr.