Strazds māca balodim lizdu taisīt

Balodis gribējis iemācīties lizdu taisīt. Nolaidies pie žagatas un lūdzies, lai pamācot. Žagata rādījusi, rādījusi, bet nebijis lizds ne labi pusē – šis iesaucies: “Protu, protu, redzu, redzu!” Žagata sadusmojusies un aizlaidusies, teikdama: “Ja tu proti un redzi, tad taisi pats, ko prasi man!”

Tādēļ arī baloža lizds esot tikai tāds, cik tālu žagata ierādījusi: itin lēzens, kā jau nepabeigts.

M.Ārons Bērzaunē.