Sams un ulis

Ulis stāstījis par savu likteni tā: “Kad es agrāk dzīvoju kalnu starpā (t, i, upē), tad man bija pieci sprīži acu starpā, bet kamēr iegāju ezerā, nu esmu tik maziņš, maziņš.” — Še sakāmam vārdam taisnība: “Kas daudz grib, tam maz tiek.”

J. Rubenis Ērgļos