Putni kaķa un suņa bērēs

Saimniece aiznesa kaķi uz klēti, lai žurkas medītu. Pa brītiņam ierauga: skrien viena žurka. Tā tūliņ tai mugurā un ēd nost. Apēd, nu gribas dzert, ka nekur šauties. Kas ir? Atron kaktā tādu podiņu, podiņā šķidrumu un sāk to pašu lakt.

Bet tur par nelaimi bija nāves zāles un kaķis nosprāga, labi salacies. Un tad nu nelaiķim dzenis kala zārku, krauklis teica sprediķi un sīkie putniņi apdziedāja.