Pūce un vanags

Vanags bija iedomājies pūcei bērnus nolaupīt un nogājis pie šās lišķēdamies: “Vai, māsiņ, kas tev par smukiem bērniņiem!” Pūce lepodamās taisījusi acis cieti un sacījusi: “Kur smuka māte, tur smuki bērni!” Tikām vanags ar bērniem prom.

Tā vēl tagad pūce taisot acis cieti un saucot: “Kur smuka māte —smuki bērni!” (Pēc citu nostāstiem pūce kliegdama aicinot savus bērnus mājā.)

P. Lielups Vec-Piebalgā