Gliemēzis

Reiz zvēru ķēniņš sataisīja dzīres un salūdza visus zvērus. Visi sanāca, tikai gliemēzis nebija.

Otrā dienā ķēniņš satika gliemēzi un prasīja, kādēļ viņš nebijis dzīrēs? Gliemēzis sacīja, ka mājās esot labāk kā viesos. Zvēru ķēniņš palika dusmīgs un sacīja, lai gliemēzis vienmēr nes savu māju sev uz muguras. No tā laika gliemēzis nes savu māju uz muguras.

A. Miglava Rīgā, A. Bērzkalnes krājumā