Meža zvēri ar mājas lopiem

Mājas lopi ceļ ēku

Viens saimnieka dēls gribēja kāzas taisīt un ielika vērsi, vepri, avinu un gaili barot. Kādreiz avins sacīja: “Mīļi brālīši! mūs jau laikam kaus, tādēļ bēgsim labāk uz mežu!” Un visi aizbēga mežā.

Lasīt tālāk

Lopi noņem laupītāju māju

Kādam saimniekam bija uzticams suns. Visu mūžu tas bija viņam uzticīgi kalpojis, bet nu vecumdienās, kad tas nespēja vairāk kalpot, saimnieks to padzen. Suns ļoti bēdīgs, izdzīts no mājas, iet pa ceļu, nezin pats, kur iedams. Labu gabalu nogājis, tas…

Lasīt tālāk

Mājas lopi ceļ ēku

Senos vecos laikos visi māju lopi draudzīgi dzīvojuši kopā. Tiem bijusi mežā būdiņa, sūnām taisīta. Bet ir še tiem nebijis ilgi miers, jo būdiņu uzgājis vilks un tīkojis pēc taukā sivēna. Kādu dienu, kad sivēns sildījās būdiņā pie uguns, vilks…

Lasīt tālāk

Cūka ceļ ēku

Vērsis, dzestrā rītā no kūts izlaists, pamanījis aiz muguras dīķi kūpam (miglojam). Tūliņ skrējis no mājas ārā, maurodams: “Bēdziet, bēdziet! zeme deg.” Sivēns, auns, zosins un gailis, to dzirdēdami, skrējuši arī vēršam pakaļ. Tā skriedami, visi pieci nonākuši mežā pie…

Lasīt tālāk

Lopi noņem laupītāju māju

Reiz vienam saimniekam bijis slinks ērzelis, un saimnieks viņu arvien sitis. Vienā dienā ērzelis nodomājis aizbēgt no saimnieka, un tā arī izdarījis. Ejot pa ceļu, tas saticis vecu āzi, kuru saimnieks izdzinis no mājas. Nu abi satikušies, sākuši pa draugam…

Lasīt tālāk

Auns ar vilku

Reiz atklīda auniņš no ganāma pulka un nomaldījās mežā, skrēja bļaudams. Te uz reizi to satiek vilks. Rīkli atplētis, viņš taisās norīt aunu. Šis izbailēs sāk vilku lūgties: “Nerij mani vēl tagad, es maziņš un vājš, pagaidi, kamēr izaugšu liels,…

Lasīt tālāk