Zoss valoda

Zoss saka uz cilvēku bērniem: “Re, re, kur grāmata! Re, re, kur grāmata!” Bet kad zosu bars nodomājis paslepen labībā iet, tad tās runā: “Pa div’ pie viena! (labības stiebra).

Pa div’ pie viena!” Labībā nonākušas, saka turpretim otrādi: “Katra pie viena, katra pie viena!”

A. Lerchis-Puškaitis Džūkstē un Pienavā.