Zirgs velk vilku

Zirgs ēda lielā mežā. Te satikušies vilks ar lapsu un sarunājušies zirgu noriet. Lapsa teikusi vilkam: “Zirgs ir piesiets. Ņem to striķi un norauj viņu gar zemi, tad varēsim noriet.”

Labi! Bet tikko vilks striķi paķēra, zirgs skrēja, ko jaudāja, un aizrāva vilku līdz.

Nu lapsa sauca: “Turies, brālīti, turies, ka zirgs nepārrauj tevi mājā!” Bet vilks nevarēja vis atturēties. Aizrāva pa grāvju grāvjiem un nosita.