Zemes

Āzis baidās no vilka

Āzis dzēris pie upes. Padzēries, sitis kāju pie zemes un sacījis: “Ne par pašu vilku nebēdāšu!” Vilks, krūmos stāvēdams, to dzirdējis un uzsaucis: “Andriev, ko tu tur nu atkal runāji?”

Lasīt tālāk