Vīri

Cūka ceļ ēku

Citu reiz bijis kādam saimniekam vepris. Saimnieks kopa vepri ļoti maz, un maz par to bēdāja. Vepris, redzēdams, ka pusbadā un aukstumā jādzīvo, atstāja savu saimnieku un aizgāja projām lielā biezā mežā. Še viņš būvēja sev māju un palika pats par saimnieku. Kādu dienu satika viņš mežā lielu bulli un prasīja: “Kur tu, tāds ķēms, iesi?” Lasīt tālāk