Vellamāte

Velns rada tabaku

Velnam nomirusi māte un viņš to aizvedis uz kapiem un paglabājis. Noskatījies, ka citiem uz kapiem zied puķes, velnam arī gribējis uz savas mātes kapa audzēt puķes. Skrējis uz strautu, ņēmis mutē ūdeni un nesis laistīt mātes kapu. Tikmēr laistījis,…

Lasīt tālāk