Varde

Dažādi laimes zvēri

Kādam tēvam ir trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Gudrajiem dēliem tēvs dod zirgu, ko žagarus vest, bet muļķītim tie jānes nešus mājā. Reiz gudrie dēli, ar žagaru vezumu braukdami, ierauga vardi uz ceļa kunkstam. Varde lūdz, lai pārceļot pār…

Lasīt tālāk

Varde par līgavu

Vienam tēvam trīs dēli: divi gudri, trešais muļķis. Tēvs mirdams sasaucis visus trīs dēlus un teicis: “Še jums katram viena stabulīte, vairāk nevaru nekā atstāt; bet piektdienas vakarā pūtiet visi reizē šīs stabulītes un, kur tad katram atbalss atskan, tur…

Lasīt tālāk

Vardes novēlējums

Rudeni, jau sniegam nākot, gadījies zemniekam uz lauka atrast pusnosalušu vardi. Nabaga vardīte gauži lūdzās, lai zemnieks to glābtu no aukstuma nāves un aiznestu savā mājā. Papriekšu zemnieks gan ne par ko negribēja klausīties, bet pēcāk, kad varde apsolījās viņam…

Lasīt tālāk

Gailis un varde

Varde, satikusi no rīta gaili, dod tam labu rītu: “Labrīt! augstu dziedātājs.” Gailis atbild: “Labrīt, labrīt! augstu lēkātāja.” Varde it priecīga iesaucās: “Redz, prot arī otram godu dot.”

Lasīt tālāk

Kas bailīgāks par zaķi

Zaķis žēlojies pie Dieva par to, ka viņš tāds bailīgs esot radīts. Dievs atteicis: “Par to tev atkal garas ausis, ka vari smalki dzirdēt savu uzbrucēju, un vieglas kājas tam izmukt.” Zaķis ar to nav tomēr bijis apmierināts un gājis…

Lasīt tālāk