Uguns

Zemnieks aizbaida vilku

Zemnieks bija izgājis uz lauku mežmalā un pļāva sienu. Vilks, tepat mežmalā dzīvodams, glūnēja uz zemnieku un gribēja tam uzbrukt. Viņu tikai atbaidīja izkapts, kura bija zemniekam rokās Tomēr, gribēdams to sabaidīt, viņš aizgāja tālāk un sāka kaukt. Zemnieks to…

Lasīt tālāk

Lopi noņem laupītāju māju

Vienam saimniekam bijis vecs zirgs. Tas vairs nespējis kalpot; saimnieks tādēļ to izdzinis no mājas. Nu zirgs ļoti bēdājies un gauži raudājis: kā lai uzturu nopeln? Te, par laimi, ienācis labs padoms prātā: iet uz Rīgu par muzikantu. Labi! Un…

Lasīt tālāk

Lapsa dziedē slimo lauvu

Lauva bīsi slima un visi zvēri pie viņas mielošies un kurināši uguni. Lapsa solīsies lauvu izārstēt: lauva jāietinot vilka ādā. Lācis tūlin gribēš grābt vilku cieti. Vilks no bailēm vaļā muti laidis ļekas vaļā taisni caur uguni. No tā laika…

Lasīt tālāk