Tutiņš

Tutiņš

Tutiņš (griezu sugas) aiztecējis pie ganiem. Bet ganiem pašā tai brīdī bij maza nelaime: lopi noēduši labību un saimnieks, ar rīksti rokā, jau notvēris pirmo ganu puiku, bārdamies: “Nelieti, tu man atkal noganīji sējumu!” Bet ganu puika rādījis ar pirkstu otram ganu puikam: “Tu, tu, noganīji, tu!” Lasīt tālāk