Sumpurņi

Cilvēku bērni pie sumpurņiem

Vecumu vecos laikos dzīvoja tādā meža apgabalā divējas tautas: sumpurņi un labie ļaudis. Sumpurņi bija mednieki un labie ļaudis zemkopji. Dzīvokļi viņiem pārāki tālu vienam no otra nost nebija. Reiz sumpurņi noķēra labo ļaužu meiteni. Šī meitene taisni gan no…

Lasīt tālāk