Sulainis

Velna bilde

Kādam lielkungam bijušas visvisādas bildes, un viena arī tāda, kur velns virsū. Sulainim katru rītu bijis jānoslauka bildes; bet velna bildi tīšām nekad neslaucījis, drīzāk vēl ar pirkstu velnam acīs grūdis un citādi nicinājis. Te vienreiz liels kungs apmanījis, ka…

Lasīt tālāk