Stārķis

Notiesātā starku mātīte

Reiz viens puisis pārmainījis starka pereklī zoss olas pret starka olām. Kad nu starka matīte izperējusi zosulēnus, tad sanācis tik daudz starku, ka ne izskaitīt nevarējuši. Starp tiem bijuši ari divpadsmit melno starku. Trīs dienas un naktis no vietas visi…

Lasīt tālāk

Notiesātā starku mātīte

Starka perklī kāds ielicis svešu putnu olu, ko starka mātīte nezinit izperējusi. Tad salaidušies daudz apkārtejo starku, kuri perētāju mātīti iespīlējuši koka staklē, kur tā nobeigusies. K. J ansons Plāņās

Lasīt tālāk

Notiesātā starku mātīte

Vienā mājā kādā augstā kokā bīš uzvilkts starkas pērklis. Pavasarī tai pērklī nometušās divas starkas. Mājas puisis reiz uzkāpis tai kokā, izņēmis vienu starkas olu un ielicis zoss olu tai vietā. Kad starkas savas olas izperēšas, tad zosulēns ticis nogrūsts…

Lasīt tālāk

Notiesātā starku mātīte

Lielvārdes pagastā reiz dzīvojis viens starku pāris. Pie starka mātītes dažreiz atlaidies kāds svešs starks. Bet vecais starks kādreiz sasaucis citus starkus, kuri visi pēc rindas sākuši to starka mātīti knābt, kamēr ta bijusi pagalam.

Lasīt tālāk