Sermuliņš

Kaķis, žurka un sermuliņš

Reiz rijas sermuliņš noķēra žurku un, zināms, apēda bez sāls, bez itin nekā.

Bet kaķis pa to starpu arī bij tīkojis žurku tiesāt; tomēr kad nu sermuliņš bij aizsteidzies priekšā, tad viņš domāja citādi darīt: viņš ķeršot sermuliņu un, sermuliņu ēzdams, apēdīšot ir to žurku līdz. Lasīt tālāk