Ozols

Lācis grib plēst cilvēku

Vagāre brauc pa ceļu un satiek lāci. Lācis uzbļauj: “Vīrs, es tevi ēdīšu!” “Ko nu mani ēdīsi? Es atvedīšu tev labāk auzu vezumu, vīru, zirgu un kūmiņu.” Vagāre aiziet vezumu piekraut, paņem darbinieku, uzliek lapsu-kūmiņu uz vezumu un liek braukt. Kūmiņu tas tik piekrāpšanai ņēmis līdz. Lasīt tālāk

Lapsa un strazds

Strazdiņš bija ietaisījis kādā vecā ozolā ligzdiņu un izperējis četrus bērniņus.

Kādu dienu atnāk pie ozola lapsa un prasa: “Strazdiņ, kā tu tik smuki dziedi!”

Strazdiņš atbild: “Kā nu nedziedāšu, man ir četri bērniņi!”

Te lapsa iet ap ozolu, vīcina asti, kā taisītos ozolu nocirst, un saka: “Es cirtīšu ozolu, es cirtīšu ozolu.” Lasīt tālāk