Mulķītis

Kā mulķītis ķēniņa meitu aprej

Kādam tēvam bij trīs dēli: divi gudri, viens muļķis. Kādu dienu tēvs iesauc dēlus iekšā un saka tā: “Vaj dzirdiet? Ko visi lai mājā sadarām, vaj kāds negribētu no jums pasaulē laimi meklēt?” Labi – vecākais ies. Tēvs izvada vecako…

Lasīt tālāk