Mednieks

Maģiskā bēgšana ar aizliegto kastīti

Mednieks ieraudzījis lielu baltu putnu eglē tupam. Šāvis pirmo reizi – putns nokritis zemāk; šāvis otrreiz – nokritis vēl zemāk; šāvis trešoreiz – nokritis neievainots zemē. Viņš paņēmis putnu, nesis mājā. Bet putns sacījis, lai viņu trīs nedēļas baro. Barojis.…

Lasīt tālāk

Lācis izglābj medinieku

Pa mežu staigādams, mednieks ieraudzījis vecu koka stumburu. Pie stumbura piegājis celiņš, ka varējis pazīt, ka tas esot kāda zvēra iemīdīts. Medinieks nopratis, ka šinī stumburā laikam kādam zvēram mājoklis, jo stumbura ārpuse, pa kuru zvērs rāpies augšā, bijusi noskrāpēta.

Lasīt tālāk