Lēlis

Lēlis un lakstīgala

Dievs reiz saaicināja visus putnus, teikdams, ka rīt izdalīšot viņiem dziesmas. Kurš agrāki piecelšoties, tas dabūšot visskaistāko. Agri, jo agri, jau bija visi putni klāt, bet lakstīgala vispirmā. Dievs nodeva katram savu dziesmu. Tikai lēlis nebija atnācis. Dievs aizgāja ar…

Lasīt tālāk

Lēlis un lakstīgala

Visi putni bij izmeklējušies dziesmas; tikai lēlim ar lakstīgalu trūcis. Nu šie norunājuši: ko rītā celdamies pirmāk dzirdēšot, to par dziesmu paturēšot. Labi! Lēlis uzcēlies itin agri — gani patlaban lopus slaukuši: “Rīrū, rīrū!” un govs tai brīdī laidusi: “Čurr,…

Lasīt tālāk