Irbe

Irbe

Irbe jau pašā agrumā ielaidusies dārzā, meitas meklēdama. Bet kas tik agri dziedās? It īpaši tanīs mājās nekad dziesmas
nedziedājuši, jo saimniece bijusi barga, barga un, zināms, tad jau meitas nedzied. Tā arī torīt – maza maza gaismiņa, jau saimniece izdzinusi meitas dārzā kāpostus noņemt. Lasīt tālāk