Strazds māca balodim lizdu darīt

Pelēkais strazds esot mācījis balodim pērkli taisīt, teikdams: “Papriekšu lieci kociņus krustim un tad smalkus žagarus virsū!” Bet balodis bijis nepacietīgs – saucis: “Protu, protu!” Pelēkais strazds sadusmojies un aizlaidies saukdams: “Dari, ka tu proti, dari, dar, dar, dar, dar kā proti!”

Un vēl šodien pelēkais strazds šos vardus daudzinot.

Jaun-Rozē. LP