Strazds māca balodim lizdu darīt

Balodis nemācējis pērkli taisīt, bet pelēkais strazds gribējis viņu pamācīt. Kad nu strazds bijis salicis vajadzīgos žagariņus pērkļa iegrozīšanai, tad pieskrējis arī balodis un teicis: “Protu, protu!”

Strazdam tas nav paticis, ka balodis lielās, un viņš aizskrējis projām sacīdams: “Dar’, dar’, dar!” Tādēļ tagad balodim nav nekāda lāga pērkļa, kamēr strazdam tas ir smalki izmūrēts.

J. Rubenis Ērgļos