Stelles

Kad raunēniešu vēveri žigli auž, tad stelles saka: “Šķiņķi gaļas, klaipu maizes, — šķiņķi gaļas, klaipu maizes!”
Lēni aužot: “Bads bijis, bads būs, — bads bijis, bads būs!”

Krūmiņu Jānis Auļukalnā. Etn. IV, 18M, 127.